درباره ما

هدف 12CEO  کمک به جوانان برای راه اندازی و توسعه کسب و کارشان و ساخت یک بنیان فکری کارآفرینی است؛ همین.

برای ارتباط مستقیم با مستر اَدمین : Admin@12CEO.ir

برای همکاری با ما : Info@12CEO.ir

برای تماس با پشتیبانی ،رفع و پیگیری پروژه سوخت جت : Jet@12CEO.ir