5

قانون 33% و نظریه دزدی پیکاسو و نسخه سوم یادگیری

اگر آموزش‌های مدرسه و دانشگاه دیگر منسوخ شده پس بهترین و سریعترین راه‌کارهای یادگیری در عصر امروز چیست؟

برای مشاهده دروس سکوی پرتاپ ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

سکوی پرتاب چیست؟