11

سوال چالشی بیل گیتس، روش نوین کتابخوانی و رژیم روزانه یک کتاب

چرا یادگیری بهترین استراتژی موفقیت در عصر حاضر است و بهترین روش کتاب‌خوانی چیست؟

برای مشاهده دروس سکوی پرتاپ ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

سکوی پرتاب چیست؟