13

نوشتن برنامه زندگی، سیستم استخدام شرکت Intel و قانون مزیت 5%

چطور هدف واقعی زندگی‌مان را پیدا کنیم و بدانیم که واقعا به درد چه کاری می‌خوریم؟

برای مشاهده دروس سکوی پرتاپ ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

سکوی پرتاب چیست؟