30

کاریزمای هیتلر، و سه ویژگی سرنوشت‌ساز رهبران و هنر متقاعدسازی آنتوان اگزوپری

چطور هیتلر با قدرت کاریزمای خود اروپا را به تسخیر درآورد؟ و مهم‌ترین ویژگی‌های رهبران قدرتمند چه چیزهایی هستند؟

برای مشاهده دروس سکوی پرتاپ ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

سکوی پرتاب چیست؟