دانلود فایل صوتی – نزدیک ترین دشمن تان را بشناسید (آنچه تا به امروز به صورت پنهانی اجازه نداده شما موفق شوید)

دانلود فایل صوتی
نزدیک ترین دشمن تان را بشناسید
(آنچه تا به امروز به صورت پنهانی اجازه نداده شما موفق شوید)

یک نفر هر کجا رفتید بدنبال تان آمده !
یک نفر هرکاری خواستید شروع کنید، مانع شما شده…
یک نفر هر ایده ای به ذهنتان رسید را، به نابودی محکوم کرد…

یک نفر هیچوقت اجازه نداد شما موفق شوید؛ او نزدیک ترین دشمن تان است.
شما همیشه او را می بینید، با او در تماسید، با او مشورت میکنید، با او درد و دل میکنید، با او رویاپردازی میکنید اما اون نزدیک ترین دشمن موفقیت شماست، بدون آنکه تا به امروز متوجه اش شده باشید.

در این فایل صوتی، میخواهیم به شما نزدیک ترین دشمن تان که شانه به شانه شما در هر کاری، هر ملاقاتی و حتی هر فکری همراه بوده آشنایتان کنیم و به شما راهکارهایی معرفی کنیم تا یکبار برای همیشه از زندگی تان بیرونش کنید… دیگر به او نیاز ندارید !

این فایل صوتی در اصل نسخه صوتی و تدوین شده مقاله نزدیک ترین دشمن تان از سری مقالات پروژه سوخت جت است.
اگر مقاله را نخوانید، میتوانید به این فایل صوتی گوش دهید.

کیفیت فایل صوتی به درخواست کاربران عزیز، بهبود چشمگیری یافته؛ خوشحال میشویم پس از شنیدن این فایل صوتی نظرتان را با ما در میان بگذارید.
در ضمن، این فایل صوتی را اعضای غیر پروژه سوخت جت نیز میتوانند دانلود کنند و البته نظرشان را برای ما زیر همین پست بنویسند.