7

دانه‌های گندم، ضربات پتک کارگرهای افغانی و تلاش ضرب‌در تلاش

چرا باورها و عادت جدیدمان همیشگی نمی‌شوند و چطور قانون تلاش‌ ضرب‌در تلاش به ما یاد می‌دهد که هیچ انگیزه‌مان را از دست ندهیم.

برای مشاهده دروس سکوی پرتاپ ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

سکوی پرتاب چیست؟