8

زندانی به نام فکر، تئوری مارتین سلینگمن‬ و حاشیه امن زندگی

چرا ذهن شما بزرگترین زندان شماست؟ چیزی که علم و تاریخ آن را ثابت می‌کند.

برای مشاهده دروس سکوی پرتاپ ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

سکوی پرتاب چیست؟