23

دلیل وجودی داستایوفسکی، هدفگذاری SMART و سیستم برنامه ریزی CLEAR

چطور قدرت اهداف زندگی‌تان را پرمعنی‌تر از همیشه کنید؟ به علاوه‌ی دو روش‌ از بهترین روش‌های هدف‌گذاری

برای مشاهده دروس سکوی پرتاپ ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

سکوی پرتاب چیست؟