24

تعیین استراتژی زندگی، تاکتیک جنگی مغول‌ها و توصیه بنیانگذار BMW

چطور با تاکتیک نظامی‌ها استراتژی‌های زندگی‌مان را تعیین کنیم و با ویژگی‌های جنگی مغول‌ها همه‌ی اهداف زندگی‌مان را خلق کنیم؟

برای مشاهده دروس سکوی پرتاپ ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

سکوی پرتاب چیست؟