25

درس جاودانه سرخپوستان تولتک و تجربه‌ی ناپلئون و توصیه وینس لومباردی برای تلاش کردن

تولتک‌ها که بودند و چطور چهار میثاق‌شان نجات‌دهنده‌ی زندگی شما خواهد بود؟

برای مشاهده دروس سکوی پرتاپ ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

سکوی پرتاب چیست؟