27

نظریه سورن کی‌یرکگور برای پشیمان نشدن و داستان ساده دو برادر

چطور تصمیم بگیریم که هرگز پشیمان نشویم؟ و آیا واقعا می‌توان پشیمان نشد؟

برای مشاهده دروس سکوی پرتاپ ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

سکوی پرتاب چیست؟