28

توهم کار بیشتر برای پول بیشتر، تکنیک ساعت گوجه‌ای و مرگ عجیب میتا دیران

آیا واقعا کار بیشتر مساوی با پول بیشتر و بهره‌وری بیشتر است؟ و چطور بیشترین بهره‌وری را با کمترین خستگی داشته باشیم؟

برای مشاهده دروس سکوی پرتاپ ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

سکوی پرتاب چیست؟