پست‌های مرتبط با این برچسب

آخرین دستنوشته های پدر علم تبلیغات – دیوید آگلیوی

آخرین دست نوشته های پدر علم تبلیغات – دیوید آگلیوی

تمام بازاریابان باید خواندن کتاب جزو عادات روزمره شان باشد... یکی از این کتاب هایی که هر فرد دارای کسب و کار و یا خواهان فروش بیشتر و بالا بردن اطلاعات عمومی در مورد تبلیغات حتما باید بخواند، کتابِ اعترافات یک تبلیغاتچی است (این کتاب از…