پست‌های مرتبط با این برچسب

آلودگی فکر در ذهن

تصفیه ذهن با 15 تکنیک از معبد ذن

تصفیه ذهن شاید عجیب نباشد در پیشرفته ترین دوران تاریخ، بیشترین توجه بشر به ذهن انسان بود... امروز چطور؟ چقدر اصلا به ذهن و فکرتان، فکر میکنید؟ اگر جزو 97% مردم باشید که واقعا لازم دارید فکر کنید، احتمالا 0% پاسخ شما باشد. اما اگر…