پست‌های مرتبط با این برچسب

آلوین تافلر کیست و چرا مهم است؟

آلوین تافلر، شاعری که پیشگو شد و استیو جابز او را تحسین کرد

در سال 1928 در خانواده تافلرها پسری به نام آلوین بدنیا آمد. آلوین تافر، مشهور ترین آینده پژوه دنیاست؛ اما خودش هیچوقت آینده خودش را پیش بینی نکرده بود... از ریاضیات و علوم در دوران مدرسه نفرت داشت زیرا معتقد بود دنیا بر اساس…