پست‌های مرتبط با این برچسب

آلوین تافلر

پدیده ی مهاجرین موفق (چطور با کمترین منابع بیشترین دستآوردها را داشته باشید؟)

مهاجرین موفق ! معمایی که 20 سال طول کشید تا آینده پژوهان پاسخی برای آن پیدا کنند... در دوران جنگ سرد آمریکا و روسیه بین سالهای 1980-1960 اقتصاددان ها و جامعه شناس های آمریکایی با پدیده عجیبی روبرو شده بودند... آنها با توجه به داده ها و…

آلوین تافلر، شاعری که پیشگو شد و استیو جابز او را تحسین کرد

در سال 1928 در خانواده تافلرها پسری به نام آلوین بدنیا آمد. آلوین تافر، مشهور ترین آینده پژوه دنیاست؛ اما خودش هیچوقت آینده خودش را پیش بینی نکرده بود... از ریاضیات و علوم در دوران مدرسه نفرت داشت زیرا معتقد بود دنیا بر اساس…