پست‌های مرتبط با این برچسب

آمریکا قلدری میکند

این بهترین تکنیک برای مذاکره با قلدرها و افراد سرسخت است

مذاکره با افراد سر سخت و بهترین تکنیک های که آموزش داده ایم. یکی از چالش‌برانگیزترین مذاکره‌ها، متقاعد کردن افراد قلدر و سرسخت هستش... چطور یک نفر را که از شما قوی‌تر، بانفوذ‌تر، پولدارتر است را قانع کنید تا کاری انجام بدهد که از…