پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش استارتاپ

راه اندازی کسب و کار تان در 10 روز (قسمت اول)

 راه اندازی کسب و کار در 10 روز  راه اندازی کسب و کار تان در 10 روز (قسمت اول) یک ماجراجویی مخاطره آمیز میخواهد اتفاق بیافتد, یک کسب و کار در حال بازگشایی است که طرح اولیه اش در ذهنش شکل گرفته , یک بچه که باید ازش نگه داری کند؛ میشل فیش…