پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش تاثیر گذاشتن بر دیگران

11 ترفند ناعادلانه روانشناسی برای متقاعد کردن دیگران به انجام کاری که میخواهید

ترفند متقاعد کردن اخلاقیات را فراموش کنید ! این ترفندها عادلانه نیستند... در دنیای واقعی خبری از دلسوزی و دلرحمی نیست. اگر شما برنده نشوید، پس بازنده اید و طرف مقابل تان برنده میشود. کتاب های کلاسیک و کلاس درس را فراموش کنید. اینجا،…