پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش تصمیم گیری مالی

3 روش حرفه ای برای اینکه بهترین تصمیم ها را بگیریم

چگونه تصمیم گیری حرفه ای داشته باشیم تصمیم گیری اقدامی سخت و ترسناک نیست... بلکه پشیمانی بعد از تصمیم گیری است که این اقدام ساده را، سخت کرده است. تحقیقات نشان داده 53% مردم ترجیح میدهند برای یک تصمیم گیری شیر یا خط بیاندازند تا اینکه…