پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش خودشناسی

خودتان را چقدر می‌شناسید؟ راهنمای عملی برای شناخت خود و کشف علائق

"خودشناسی ؛ شناختن خودت آغاز خرد است." گفته میشود این جمله معروف مربوط به سقراط است، زمانی میتوانید به عمق ای جمله پی ببریم که واقعا خودمان را بشناسیم؛اما اصلا چرا مهم است که خودتان را بشناسید؟ » مزایای خودشناسی چیست؟ شاید واضح باشد…