پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش داشتن نیروی ذخیره

رازی که فقط افراد مهم تاریخ، نظامیان و سخنرانان از آن استفاده میکردند

اگر زندگی افراد مهم، بافنوذ و سرشناس تاریخ را مطالعه کنید، تمام آنها از راز نیروی ذخیره آگاه بودند و از آن استفاده میکردند... چرا شما از آن استفاده نمیکنید؟

نیروی ذخیره – رازی که فقط افراد مهم تاریخ، نظامیان و سخنرانان از آن استفاده میکردند (قسمت دوم)

این مطلب، درباره ارزش و فوق العادگی یک قاعده بی نظیر است: قاعده ای به نام نیروی ذخیره ... نیروی ذخیره؟ اگر کمی صبر داشته باشید، در ادامه به آن خواهیم رسید… قبل از ادامه بحث، شاید برایتان سئوال باشد که چنین مطلبی بیشتر به درد چه کسانی می…