پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش راه اندازی واحد تولیدی

راه اندازی کسب و کار تان در 10 روز (قسمت دوم)

راه اندازی کسب و کار در چند روز یک ماجراجویی مخاطره آمیز میخواهد اتفاق بیافتد, یک کسب و کار در حال بازگشایی است که طرح اولیه اش در ذهنش شکل گرفته , یک بچه که باید ازش نگه داری کند؛ میشل فیش کاملا تحت فشار است. اما چیزی که باعث شد جهش…