پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش سخنوری

چرا سخنوری یک قدرت است ؟

یک کارآفرین,فروشنده یا فرد عادی باید هنر سخنوری را بیاموزد. اغلب اوقات بعد از افسون شدن با یک فن بیان زیبا توسط فروشنده اقدام به خرید میکنیم اما آنقدر تاثیرگذار بوده که حتی پشیمان هم نمی شویم. .. " سخنوری یک قدرت است : سخنوری یعنی…