پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش علمی مدیریت بحران

برایان تریسی راجع به مدیریت بحران چه کتاب مهمی نوشت که نخوانده ماند؟

برایان تریسی را معمولا با کتاب معروف «غورباقه را قورت بده» یا اگر در زمینه فروش فعالیت داشتید کتاب «روانشناسی فروش»  می شناسند... اما برایان تریسی با بیان ساده و روان اش کتابی مهم دارد که کمتر شناخته شده است، مخصوصا در ایران توجه…