پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش فشرده مذاکره

مذاکره ی جنگی چطور با باختن، برنده شویم؟

مذاکره ی جنگی: همه دوست دارند مذاکره کنند، اما همه بلد نیستند مذاکره کنند. مذاکره همانند یک بازی است. هر بازی یک سری اصول و قوانینی دارد که باید برای بردن بلد بود و البته ناگفته نماند شانس نیز در برد موثر است... اما این ما هستیم که…