پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش فکر کردن برای موفق شدن در زندگی

اگر بتوانید پاسخ این 7 سوال را پیدا کنید، موفقیت شما حتمی است !

سوالات موفقیت سوالات موفقیت به نظر شما ما انسان ها در طول روز چند ساعت زمان را صرف فکر کردن میکنیم؟ اکثرمان نمیدانیم... اما اگر میانگین آماری را دنبال کنیم چیزی حدود 5-8 دقیقه است. بله! شما درست خواندید... افراد عادی در طول روز 5 تا…