پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش فکر کردن

اگر بتوانید پاسخ این 7 سوال را پیدا کنید، موفقیت شما حتمی است !

سوالات موفقیت سوالات موفقیت به نظر شما ما انسان ها در طول روز چند ساعت زمان را صرف فکر کردن میکنیم؟ اکثرمان نمیدانیم... اما اگر میانگین آماری را دنبال کنیم چیزی حدود 5-8 دقیقه است. بله! شما درست خواندید... افراد عادی در طول روز 5 تا…

این 5 فکر اگر به ذهن تان رسید آنها را سریع بسوزانید

این 5 فکر اگر به ذهن تان رسید آنها را سریع بسوزانید   مهم نیست کارآفرین باشید، کارمند باشید، دانشجو باشید و یا اصلا نخواهید کار کنید؛ چیزی که مهم است یک سری افکاری است که در سر شما کمین کرده اند تا در بهترین شرایط  توجه شما را جلب…