پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش مشتری مداری

این 4 استراتژی مشتری مداری برای بازار ایران که فروش‌تان را دو برابر میکند

استراتژی مشتری مداری در انواع کسب و کار » مشتریان حکم خون را برای قلب یک کسب‌وکار  دارند « بدون وجود آن‌ها کارها بی‌معنی خواهد بود؛ بنابراین اهمیت این موضوع که حفظ رابطه مناسب و فعال با مشتری‌ها می‌تواند تا چه اندازه بر موفقیت یک کار…