پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش نفوذ بر دل ها به کمک روانشناسی

6 حقه روانشناسی مشهور که رئیس شما استفاده میکنند و نمیخواهد شما بدانید

6 حقه روانشناسی مشهور که رئیس شما استفاده میکنند و نمیخواهد شما بدانید   رئیس ها اگر نتوانند بفهمند کارمندانشان چطور فکر میکنند باید از مقام ریاست خیلی زود استفاء دهند... یکی از مهم ترین جملاتی که پیتر دراکر، پدر علم مدیریت گفته است.…