پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش هایی برای میلیاردر شدن

این 7 میلیاردر آرزو داشتند قبل از 30 سالگی این 7 درس را در مورد پول بلد بودند

7 درس مهم پول  افراد میلیاردری که می شناسیم، در یک مورد با همه ما تفاهم دارند... آنها هم قبل از 30 سالگی چیزهای زیادی نمیداستند ! آنها هیچوقت حتی فکرش را هم نمیکردند که تمام آنچه را که برای ثروتمند شدن لازم است را دارند؛ بعضی از آنها حتی…