پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش های پل ژاگو

چطور یک اراده آهنین داشته باشید؟ راز بزرگ پل ژاگو برای پرورش قدرت اراده شما

می دانید که اگر همه دنیا و همه چیز را از دست بدهید، اما فـــقـــــط و فــــقــــط یک چیز با شما باشد، می توانید دوباره همه دنیا و همه چیز را به دست بیاورید؟  تعجب می کنید؟ واقعاً از اراده و قدرت اراده، چنین کارهایی بر نمی آید؟…