پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش هک فیسبوک

چرا فیسبوک (واقعا) اعتیادآور است؟ بررسی یکی از عجایب دنیای اینترنت

چرا فیسبوک (واقعا) اعتیادآور است؟ بررسی یکی از عجایب دنیای اینترنت نزدیک به 8 میلیارد انسان بر روی کره زمین زندگی میکنند؛ نزدیک به 870 میلیون از آنها هـــر روز صفحه شخصی فیسبوک شان را چک میکنند. و فیسبوک از نظر جمعیت رتبه…