پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش چرت زدن صحیح

چرا و چطور باید حرفه ای چرت بزنیم ؟

چرا و چطور باید حرفه ای چرت بزنیم ؟ اگر فکر میکنید چرت زدن در سر کار عملی زشت و ناپسندی است. بهتر است بدانید چرت نزدن چه عواقبی دارد... شما در طول روز بین 6 تا 8 ساعت کار میکنید و اگر کارآفرین باشید شاید 12 ساعت کار کنید (!) و این یعنی…