مرور برچسب

آموزش کار یابی

33 کار کوچکی که اگر از امروز انجام دهید ممکن است استیو جابز، بیل گیتس یا ادیسون آینده شوید

33 کار کوچکی که اگر از امروز انجام دهید ممکن است استیو جابز، بیل گیتس یا ادیسون آینده شوید   بعضی اوقات زندگی شبیه به کویر میشود... خشک، خالی و بی آب ! احساس میکنیم همه چیز سیاه و سفید شده و هیچ چیزی دیگر برای مان لذتبخش نیست. انگار…