پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش کامل اینده پژوهی

پدیده ی مهاجرین موفق (چطور با کمترین منابع بیشترین دستآوردها را داشته باشید؟)

مهاجرین موفق ! معمایی که 20 سال طول کشید تا آینده پژوهان پاسخی برای آن پیدا کنند... در دوران جنگ سرد آمریکا و روسیه بین سالهای 1980-1960 اقتصاددان ها و جامعه شناس های آمریکایی با پدیده عجیبی روبرو شده بودند... آنها با توجه به داده ها و…