پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش کامل و علمی نفوذ در دیگران

آموزش کامل و علمی نفوذ در دیگران

آموزش کامل و علمی نفوذ در دیگران با زبان ساده چه چیزی باعث میشود جواب "بله" بدهیم؟ این سوال به مدت 79 سال ذهن محققین را به خود مشغول کرده بود تا جوابی علمی برای این سوال پیدا کنند... معمولا موضوع نفوذ در دیگران، افزایش تاثیرپذیری و اقناع…