پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزه های تقویت اراده سامورایی ها

13 آموزه محرمانه تقویت اراده از معبد سامورایی ها

تقویت اراده در دنیای به این بزرگی، کدام یک از شماست که دوست نداشته باشد اراده ای تزلزل ناپذیر داشته باشد؟ کافی است نگاهی به برخورد خودمان با انسان های بااراده داشته باشیم. چنان با حسرت آنها را نگاه می کنیم که انگار اراده، از آسمان…