پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزه های جک ولش

درس های پیروزی از جک ولش ملقب به بمب نوترونی جنرال الکتریک

آیا شما میتوانید ارزش خالص شرکتی که مدیریتش را بر عهده دارید 400% کنید؟ او این کار را کرد... جک ولش (Jack Welch) نامی آشنا و پرآوازه ای در بین مدیران آمریکایی است. در سال 1935 متولد شد. در دانشگاه مهندسی شیمی خواند و بین سال…