پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزه های محرمانه ای برای موفقیت که فقط به یگان فوق ویژه ارتش آمریکا آموزش داده میشود

آموزه های محرمانه ای برای موفقیت که فقط به یگان فوق ویژه ارتش آمریکا آموزش داده میشود

  آنها مانند دیگرسربازان آموزش نمی بینند... این افراد وظیفه دارند سخت ترین، غیرقابل تحمل ترین و خطرناکترین عملیات نظامی دولت آمریکا را به عهده بگیرند و باید از پس آن برآیند... میدانید چرا؟ چون آنها عضو یگان فوق ویژه نیروی دریایی ایلات…