پست‌های مرتبط با این برچسب

آنهایی که تعلل میکنند

آنچه پس از 18 سال جستجوی موفقیت یافتم (قسمت چهارم – غرور)

حالا که بعد از هجده سال جستجوی موفقیت، بر می گردم و به راه طی شده نگاه می اندازم، متوجه می شوم که اشکالات اساسی ام کجاها بوده ؛ اشکالاتی که اگر نبودند و اگر زودتر رفع شان کرده بودم، الان دستاوردهای فراوانی می داشتم... اشکالاتی مثل غرور واهی…

آنچه پس از 18 سال جستجوی موفقیت یافتم (قسمت سوم – تعلل)

اکنون که بعد از هجده سال جستجوی موفقیت، به عقب بر می گردم و مسیر آمده را خوب بررسی می کنم، می بینم که در کنار دیگر چیزهایی که باعث عدم موفقیت بزرگ من شده است، یک عامل بسیار بسیار بسیار مهم دیگر هم وجود دارد؛ آنقدر مهم که دوست دارم هزار…