پست‌های مرتبط با این برچسب

آیا بازیگری ما را پولدار میکند

برای پولدار شدن کارآفرین شویم یا بازیگر؟ (چرا رشد شخصی برای موفقیت در هر زمینه اهمیت دارد؟)

برای پولدار شدن کارآفرین شویم یا بازیگر؟ (چرا رشد شخصی برای موفقیت در هر زمینه اهمیت دارد؟) رابرت کیوساکی (نویسنده کتاب های پرفروش پدر پولدار پدر بی پول) در جایی می گوید: « اگر از اول می دانستم برای کارآفرین شدن باید به این…