پست‌های مرتبط با این برچسب

آیا باید تسلیم شویم

اگر در سخت ترین شرایط تسلیم نشوید… این اتفاق مهم رخ میدهد !

ققنوس، تا زمانی که در آتش نسوزد دوباره متولد شود... شما چطور؟ در سختی ها تسلیم میشود یا سخت تر تلاش میکنید؟ پاسخ این سوال میتواند تعیین کننده موفقیت شما باشد... تا به حال برای راه اندازی کسب و کاری خطر کردید؟ تا حالا به سمت تحقق…