پست‌های مرتبط با این برچسب

آیا میتوان بدون پول ثروتمند زندگی کرد

چطور بدون پول مانند ثروتمندان زندگی کنیم… واقعا مانند ثروتمندان !

دوروثی پارکر شاعر قرن 19 آمریکایی میگوید «اگر میخواهید بدانید که نظر خدا درباره پول چیست، فقط کافیست به مردمی که پول را به آنها داده، بنگرید...» وقتی زندگی افراد ثروتمند را میبینیم اگر با خودمان صادق باشیم، اکثر اوقات حسرت داشتن چنین زندگی…