پست‌های مرتبط با این برچسب

آیا پولسازی با مقدار پولی که داریم در اوضاع اقتصادی ایران امکان پذیر است؟

6 استراتژی ساده پولسازی با مقدار پولی که دارید

مدیریت هوشمند پول، چیزی بیش از جمع و تفریق، ضرب و تقسیم است ! این نکته را هم که همه مان بلدیم: کمتر از درآمدت خرج کن، بقیه پولت را سرمایه گذاری کن و هنگام پیری پولدار خواهی بود... شعار دادن راحت است، اما واقعا کیست که واقعا بداند :…