پست‌های مرتبط با این برچسب

آیا کارآفرینی کردن در ایران خوب است یا بد

3 حقیقت اصیل حکمت ذن که میتواند یک جوان معمولی را تبدیل به یک کارآفرین میلیون دلاری کند

کارآفرین میلیون دلاری 3 حقیقت اصیل حکمت ذن که میتواند یک جوان معمولی را تبدیل به یک کارآفرین میلیون داری کند هر چقدر هم که درباره کارآفرینی اطلاع داشته یا نداشته باشید یک حقیقت کلی را به طور مسلم و پیش فرض می دانید : کارآفرینی…