پست‌های مرتبط با این برچسب

آیین سامورایی

13 آموزه محرمانه تقویت اراده از معبد سامورایی ها (قسمت دوم)

تقویت اراده از معبد سامورایی در دنیای به این بزرگی، کدام یک از شماست که دوست نداشته باشد اراده ای تزلزل ناپذیر داشته باشد؟ کافی است نگاهی به برخورد خودمان با انسان های بااراده داشته باشیم. چنان با حسرت آنها را نگاه می کنیم که انگار…

13 آموزه محرمانه تقویت اراده از معبد سامورایی ها

تقویت اراده در دنیای به این بزرگی، کدام یک از شماست که دوست نداشته باشد اراده ای تزلزل ناپذیر داشته باشد؟ کافی است نگاهی به برخورد خودمان با انسان های بااراده داشته باشیم. چنان با حسرت آنها را نگاه می کنیم که انگار اراده، از آسمان…