پست‌های مرتبط با این برچسب

ابرقهرمان

اثر هاله ای – پدیده ی عجیب روانشناسی که میتواند شما را تبدیل به یک ابرقهرمان کند

 در سال 1920 روانشناسی بنام ادوارد تورندایک (Edward Thorndike) پدیده ای را کشف کرده بود که نتوانست آنرا تا مدت ها به صورت علمی توجیه کند... اما چنان تاثیرقوی و باورنکردنی –ای داشت که حتی نمیتوانست یافته اش فراموش کند. ادوارد تورندایک، برای…