پست‌های مرتبط با این برچسب

احساس خوشبختی واقعی با فرمول کشف شده توسط دانشگاه ماساچوست

احساس خوشبختی واقعی با فرمول کشف شده توسط دانشگاه ماساچوست

احساس خوشبختی واقعی چیست؟ آنچه به دنبالش هستیم... متفکران بزرگ اعصار از جمله سوالاتی که پیاپی بدنبال یافتن پاسخ آن بودن این بود : ما به دنبال چی هستیم؟ اصلا خودمان میدانیم؟ اگر بخواهیم از نظر احساسی خوشبختی را تعریف کنیم میتوانیم آنرا…